Smokin' Parade

Chap 1 :Thế giới kết thúc.Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.